Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δελτίο τύπου εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με την ύλη των Μαθηματικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι  «κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη θεωρείται αποδεκτή. Επίσης, κατά πάγια πρακτική ένα μαθηματικό επιχείρημα, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι αποδεικνύεται.

Ειδικότερα για το τρέχον έτος, η περικοπή της ύλης, εκτός των άλλων, άφησε απέξω τον κανόνα του L’ Hospital, ο οποίος δεν αποδεικνύεται στο σχολικό βιβλίο. Με βάση τα ανωτέρω, η πιθανή χρήση του κανόνα του L’ Hospital θα θεωρείται αποδεκτή χωρίς να απαιτείται η απόδειξή του.»