Είμαι διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Έχω 15 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τη βιολογία τόσο σε φροντιστήρια όσο και σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας και Ιατρικής του ΑΠΘ (εργαστηριακά μαθήματα). Η αγάπη μου για τη βιολογία με ωθεί να παρακολουθώ τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό που αναπτύσσεται ραγδαία και να προάγω τις γνώσεις μου συνεχώς. Παράλληλα, ενισχύεται η επιθυμία και ο ενθουσιασμός μου να μεταφέρω όλα αυτά που γνωρίζω στους μαθητές μου με μεθοδικότητα και αμεσότητα. Κύριο μέλημά μου είναι να βοηθώ τους μαθητές μου ως προς την κατανόηση της βιολογίας, να επιλύω τις πιθανές απορίες τους και να τους κατευθύνω να αναπτύξουν ένα δικό τους τρόπο συνθετικής σκέψης. Έτσι, επιδιώκω την προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες του κάθε μαθητή με τρόπο όμως που θα προάγεται η συνεργασία και η αποδοτικότητα μέσα στην τάξη. Τέλος, προσπαθώ να δείξω στους μαθητές μου πως, όταν θέσουν ένα «στόχο», η δουλειά και η επιμονή είναι τα βασικά εργαλεία για να προσπαθήσουν να τον πετύχουν, γιατί η επιτυχία δε χαρίζεται, κατακτιέται!