Πρωταρχικό μέλημα του εκπαιδευτικού θεωρώ την εξεύρεση της κατάλληλης μεθόδου και τεχνικής μέσω της οποίας ο κάθε μαθητής θα οδηγηθεί στη γνώση. Παράλληλα, όμως, η γνώση αυτή πρέπει να πυροδοτήσει ενθουσιασμό και να αξιοποιηθεί ορθά προκειμένου να οδηγήσει στην επιτυχία. Σε αυτό τον δρόμο προς την επιτυχία είμαι συνοδοιπόρος των παιδιών στην φροντιστηριακή τάξη.